Polityka prywatności

Polityka prywatności DD dom-design-outlet

 

 

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Sklepie,
 3. informacje o plikach cookies.

 

 

 

Część I – Postanowienia ogólne

 §1 Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Kuchinox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 536297, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 725-155-12-67, REGON 471594569. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub  określamy się jako „Administrator””.

Możesz skontaktować się z nami:

listownie:  Kuchinox Polska Sp. z o.o. Sp. K. Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź

e-mailem na adres: sklep@ddoutlet.pl

 

§2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Sklep” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem ddoutlet.pl,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

 

§3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Sklepie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania ze Sklepu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu.

 

§4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 2. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. możesz dokonywać ich sprostowania,
 4. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 6. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 7. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 2 Polityki.

 

§5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 3. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 Polityki.

 

§Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

 

§7 Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z usług udostępnionych w Sklepie w sposób anonimowy.

 

§8 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie ddoutlet.pl oraz w naszej siedzibie.

 

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 

§9 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy dla zapytań o produkt, poprzez e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 

6. Komu przekażemy Twoje dane?

 • Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Sklepie,
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas.

 

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 

§10 Rejestracja konta w Sklepie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie zwróć uwagę na następujące sprawy.

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • Wykonania umowy o założenie konta w Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży produktów,
 • Marketingowym, który będzie polegał na prezentacji Ci treści reklamowych związanych z zawartością, którą przeglądałeś w Sklepie w trakcie korzystania z sieci Internet w ramach sieci reklamowej Google („remarketing”).

 

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem.

 

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy.
 • 6 ust. lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Prowadzenie marketingu, który dotyczy naszych produktów i usług.

 

6. Komu przekażemy Twoje dane?

 • Dostawcom narzędzi do:
  1. analityki ruchu na stronie,
  2. prowadzenia remarketingu.
 • Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie,
 • Podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi sklepu oraz jego marketingu.
 • Kurierom, Poczcie oraz serwisom służącym do zamawiania usług kurierskich i generowania etykiet dla kurierów.
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
 • Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • Przez czas trwania umowy o założenie konta w Sklepie, poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 • Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

 

§11 Zakupy w Sklepie bez rejestracji Konta

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) Wykonania umowy sprzedaży produktów,

2) Marketingowym, który będzie polegał na prezentacji Ci treści reklamowych związanych z zawartością, którą przeglądałeś w Sklepie w trakcie korzystania z sieci Internet w ramach sieci reklamowej Google („remarketing”).

 

2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zawierać umowy sprzedaży za pomocą Sklepu.

 

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy,
 • 6 ust. lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

5. Komu przekażemy Twoje dane?

 • Dostawcom narzędzi do:
  1. analityki ruchu na stronie,
  2. prowadzenia remarketingu.
 • Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.
 • Podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi sklepu oraz jego marketingu.
 • Kurierom, Poczcie oraz serwisom służącym do zamawiania usług kurierskich i generowania etykiet dla kurierów.
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
 • Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

 

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 • niezbędny do wykonania umowy sprzedaży oraz czas do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

7. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

 

 

Część III – informacje o plikach cookies

 

§12 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Sklepie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklep. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Sklepie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Sklepie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją towaru, który oglądałeś w naszym Sklepie,
  2. obsługi liczników odwiedzin, korzystania z sond, zapamiętywania wybranej wersji językowej,
  3. utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Sklepie,
  4. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu.

 

§13 Rodzaje plików cookies

W Sklepie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Sklepie.

 

§14 Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§15 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Sklepie.

 

§16 Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców
 2. Korzystamy z usług:

Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Usługi te pomagają nam analizować ruch w Sklepie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Sklepu.

 1. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl